• +90 312 385 86 00

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi, haberleşme sektöründe yerli ve milli üretim için işbirliği-güçbirliği...

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK), haberleşme teknolojileri sektöründeki paydaşları bir araya getirerek; ortak hareket etmek, ekonomi ve endüstri alanında yerli ve milli kalkınmayı takviye etmek, geliştirmek, sektörün ihtiyaçlarının karşılanması ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmelerini sağlamak, üniversitelerin bu konuda geliştirdikleri bilgiyi ticarileştirmek, sektörde donanım, yazılım ve malzeme üreticileriyle hizmet sağlayan işletmecilerin ihtiyaçlarının karşılamak amacıyla kuruldu.

Sektörün gelişmesi ve ileriye dönük hedefl erinin belirlenmesi için işbirlikleri kuracak, ortak projeler yapacak olan Küme, üyelerinin rekabet gücünü ve sürdürülebilirliği sağlamak için yeni teknoloji araştırmaları, kurumsallaşma, fi nans yönetimi, kalite yönetimi, maliyet yönetimi süreç yönetimi gibi konularda onlara çok çeşitli olanaklar sunacaktır. ‘Yerlilik ve millilik’ ilkeleriyle bezeli bir mantıkla çalışacak HTK, günümüzde paradan daha değerli bilgi altyapısını, ülkemiz çıkarlarına uygun yönlendirmeyi amaçlamaktadır.