Ankara Netmon sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktadır.

  • Ankara Netmon OSİAD ormanı ağaçlandırması,
  • Bir öğrenciye burs verilmesi,
  • Ostim Sanayici İş Adamları Derneğinde Başkan düzeyinde temsil,
  • İç Anadolu Sanayici Dernekleri Federasyonunda Başkan Yardımcılığı seviyesinde temsil,
  • Ankara Sivil Toplum Platformu dönem sözcülüğü,
  • Genel Müdürümüz, Anadolu OSB Yönetim Kurulu üyeliğini yürütmektedir.