IK Politikamız

İşe Alım ve Yerleştirme
Başarımızın arkasındaki en önemli kaynak çalışanlarımız. Seçme ve Yerleştirme sürecinde en büyük hedefimiz; pozisyonun gerektirdiği eğitim, bilgi, tecrübe ve yetkinliklerin yanı sıra, genç, dinamik ve yaratıcı ekibimize ve kurum kültürümüze uyum sağlayabilecek yeni takım arkadaşlarını şirketimize kazandırmak.

Eğtim
Çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimi bizim için büyük önem taşıyor. Faaliyet gösterdiğimiz sektör, eğitime çok büyük önem vermeyi zorunlu kılıyor. Eğitim programları, çalışanların, görevlerini yaparken karşılaştıkları sorunları en aza indirgemek, mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarına katkı sağlamak ve İş güvenliğini  önplana almak için planlanıyor.

 

 

Performans Yönetimi
Çalışanlarımızın güçlü ve gelişime açık yönlerini belirlemek, bu doğrultuda eğitim ve kariyer planlamalarına ışık tutmak için tüm yıla yayılan bir performans değerlendirme sistemi kurmayı hedefliyoruz.

Ücretlendirme ve Prim
Çalışanlarımızın başarı göstergeleri ile yetenek ve deneyimlerine uygun ücretlendirmeyi sağlayan, adil ücret ve yan ödemeler (Harcırah-yol-Yemek) yönetim stratejimiz bulunuyor. Ankara Netmon da ücret yönetimini yan ödemeler ile bir bütün olarak görmekteyiz. Her yıl Ankara Netmon’u yarınlara taşıyacak ücretlendirme alt yapısının korunması için çalışmaktayız.